Straatnaam 12
1234 AB Amsterdam
Nederland

0123 456 789
06 123 456 78
info@domeinnaam.nl

De prijs

We improve

De Antje-van-Dijk-cultuurprijs is vernoemd naar Antje van Dijk, die zowel privé als in haar rol als fractielid en als raadslid van de gemeente Zutphen (2010 – 2022) het Zutphense cultuurleven altijd een warm hart heeft toegedragen en de unieke waarde ervan voor de Zutphense samenleving voorop gesteld heeft. Haar partij heeft voor haar afscheid als actief politiek fractielid in 2022 deze prijs in het leven geroepen.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een wisseltroffee. De wisseltroffee is een door de Zutphense kunstenares Herma Schellingerhout gemaakt beeld.